Działalność
DataLab

W chwili obecnej Spółka dysponuje ponad 20-osobowym Działem Badawczo-Rozwojowym – Data Lab.

Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. posiada status centrum badawczo-rozwojowego nadany przez Ministra Gospodarki z dniem 30-tego września. Status został nadany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 30 maja 2008 r..

Dzięki kompetencjom swoich pracowników oraz pozyskanemu doświadczeniu Dział Badawczo-Rozwojowy jest w stanie rozwiązywać istotne problemy Klientów Spółki w zakresie IT/ICT (Information Technology / Information and Communications Technology) w następujących obszarach: projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, prowadzenie projektów z zakresu IT/ICT, szczególnie w technikach zwinnych, programowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jak clouding (usługi w chmurze), obliczenia wysokiej wydajności (HPC), przetwarzanie danych o dużym wolumenie (Big Data), inteligentne analizy obrazów (Computer Vision), czy też metody sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), projektowanie i wykonanie zaawansowanych systemów informatycznych w finansach (np. trading na rynkach kapitałowych, zarządzanie ryzykiem, analizy dużych zbiorów danych finansowych), doradztwo podczas tworzenia zaawansowanych rozwiązań specjalistycznych, szczególnie w sektorze informatyki w dziedzinach finansowych.

W Dziale Badawczo-Rozwojowym Spółka zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz techniki, w tym matematyki, fizyki, ekonomii oraz informatyki. Wśród nich można znaleźć m.in. ekspertów ds. finansów i modeli finansowych, metod sztucznej inteligencji, algorytmów genetycznych i sieci neuronowych, obliczeń numerycznych, obliczeń równoległych (wykorzystujących duże moce obliczeniowe superkomputerów), rozległych baz danych, przetwarzania obrazów i analizy sygnałowej, a także zaawansowanych systemów informatycznych. Dział Badawczo-Rozwojowy współpracuje również z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.