Kontakt

Toruń (Siedziba)

Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a
Włocławska 161
87-100 Toruń
Polska

Tel: +48 56 657 71 77
Fax: +48 56 690 49 22

Email: biuro@datainvest.pl

Pokaż na mapie

Warszawa (Biuro sprzedażowe)

Rozbrat 6/17
00-451 Warszawa
Polska

Pokaż na mapie

Wrocław (Biuro sprzedażowe)

Rynek 35
50-155 Wrocław,
Polska

Pokaż na mapie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 161 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000464372, NIP 956-22-50-095, Regon 340576283. Ze spółką można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: sekretariat@datainvest.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres IP będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z kontaktami biznesowymi z Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres prowadzenia przez Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. działalności gospodarczej.
 4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub jego ustawowego następcy prawnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu utrzymywania kontaktów biznesowych z Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.