Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015

08.05.2013

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez firmę Data Invest Sp. z o.o. S. K. A. certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie: tworzenie rozwiązań w obszarze Cloud Computing, wysokiej dostępności, HPC oraz innowacyjnych rozwiązań IT/ICT w obszarze prac badawocz-rozwojowych, propotypowych, badań przemysłowych, stosowanych, podstawowych i przedkonkuencyjnych, nauk przyrodniczych i dziedzin technicznych.

Certyfikat ISO 9001:2015