Nadanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego

08.10.2014

Z dniem 30-tego września Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. otrzymała od Ministra Gospodarki status centrum badawczo-rozwojowego.

Status został nadany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 30 maja 2008 r.. Podobnym statusem w Polsce szczyci się niewiele ponad 30 przedsiębiorstw.
 

Dział Badawczo-Rozowjowy specjalizuje się w zakresie IT/ICT (Information Technology / Information and Communications Technology) w następujących obszarach: projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, prowadzenie projektów z zakresu IT/ICT, szczególnie w technikach zwinnych, programowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jak clouding (usługi w chmurze), obliczenia wysokiej wydajności (HPC), przetwarzanie danych o dużym wolumenie (Big Data), inteligentne analizy obrazów (Computer Vision), czy też metody sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), projektowanie i wykonanie zaawansowanych systemów informatycznych w finansach (np. trading na rynkach kapitałowych, zarządzanie ryzykiem, analizy dużych zbiorów danych finansowych), doradztwo podczas tworzenia zaawansowanych rozwiązań specjalistycznych, szczególnie w sektorze informatyki w dziedzinach finansowych. Dział Badawczo-Rozwojowy współpracuje również z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.