Komunikaty

Dotacje

Wyniki przetargu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI".

Wyniki przetargu

Wyniki przetargu na Działanie 3, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

Złożone oferty w przetargu

Informacja o ofertach przetargowych złożonych na Działanie 3, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

Wyniki przetargu

Wyniki przetargu na Działanie 1, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

DOTACJE NA INNOWACJE

Informujemy, że projekt pt.: „Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI” realizowany w ramach poddziałania 4.5.2.