Regulaminy
Regulamin

1. Zasady ogólne

Dostęp i korzystanie ze strony http://www.datainvest.pl (dalej zwanej Stroną) i materiałów dostępnych na niej (dalej zwanych Treścią) jest możliwe tylko na warunkach opisanych w poniższym regulaminie.

W przypadku braku innych informacji, cała Treść dostarczana jest przez Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. (dalej zwane DI).

Strona dostarcza informacji na temat DI (i jej wspólników) w zakresie świadczenia usług. Na Stronie dostępne są też inne informacje związane z DI.

DI może usuwać, dodawać, modyfikować i zmieniać informację zawarte na Stronie bez powiadomienia. Strona jest aktualizowane czasowo, jednak DI, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych. DI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych na Stronie. Informacje powinny być traktowane jako aktualne tylko w momencie ich publikacji na stronie a nie według momentu wejścia na stronę.

DI zwraca uwagę, że jakiekolwiek informacje finansowe przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące stóp zwrotu wypracowanych przez fundusze nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji w fundusze oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.

DI dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych klientom produktów były przedstawiane rzetelnie i z najwyższą starannością. Korzystanie przez klientów z informacji zamieszczonych na stronach niniejszego portalu internetowego w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na ryzyko klienta.

2.Ograniczenie dostępu

Strona oraz Treść nie są skierowane do osób lub osób prawnych będących obywatelami lub rezydentami krajów gdzie prawo zabrania dostępu do stron o podobnej treści, lub wymaga licencji lub pozwoleń do publikowania takich treści.

Część Treści Strony jest dostępna tylko dla inwestorów profesjonalnych lub instytucjonalnych i wymaga potwierdzenia spełnienia kryteriów tych kwalifikacji. Takie potwierdzenie będzie traktowane przez DI jako zapewnienie przez użytkownika, że rozumie zasady i definicje tych terminów zgodnie z ich brzmieniem w kraju rezydencji użytkownika.

3.Treść a oferta handlowa

Informacje oraz dane podane na Stronie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom DI i udostępnione zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

4. Monitorowanie

Korzystanie ze Strony przez użytkownika może być monitorowane przez DI lub jej wspólników i zebrane informacje mogą być wykorzystywane wewnętrznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko co robi na Stronie.

Użytkownik nie będzie podejmował żadnych umyślnych czynności mających na celu zaszkodzenie Stronie lub uzyskanie dostępu do sekcji, do której nie ma uprawnień dostępu.

6. Brak gwarancji oraz zrzeczenie się odpowiedzialności

DI dołoży starań by informacje na stronie były aktualne i prawidłowe ale nie daje gwarancji, że informację nie będą zawierały błędów.
DI nie gwarantuję, że strona będzie dostępna bez przerwy.
DI nie kontroluję i nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odnośniki umieszczone są na Stronie.

Wszystkie stwierdzenia w regulaminie nie dotyczą wyjątków, w których prawo mówi inaczej.