O nas
Społeczna odpowiedzialność

W roku 2012 Zarząd Data Invest, świadomy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kierując się pasją założyciela Grupy Kapitałowej, zainteresował się szerszą współpracą ze środowiskiem sztuki. Mając na uwadze prestiż Grupy Kapitałowej nawiązano współpracę z trzema, niezwykle utalentowanymi i cenionymi w świecie sztuki artystami – Jarosławem Kukowskim, Tomaszem Alenem Koperą oraz Adamem Łożykowskim.

Pierwszym rezultatem podjętej współpracy jest serwis internetowy Art&Prestige (www.artandprestige.com). Głównym celem działalności spółki ART and PRESTIGE Sp. z o.o. jest promowanie oraz sprzedaż dzieł sztuki stworzonych przez wyżej wymienionych artystów, zarówno w kraju jak i zagranicą.