Regulaminy
Znaki towarowe

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe Data Invest używane na Stronie są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. lub jej podmiotów powiązanych, chyba że stwierdzono na Stronie inaczej. Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a., wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych Turbine.

Prawo autorskie

Prawa autorskie i prawa pokrewne do wszelkich Treści przysługują Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.. Jesteś uprawniony do oglądania, odtwarzania, drukowania oraz pobierania dokumentów, plików audio i wideo znajdujących się na Stronie wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba, że odmiennie wskazano w zapisach znajdujących się na Stronie. Nie możesz wykorzystywać, modyfikować ani kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować jakichkolwiek materiałów zawierających Treści i ich elementy, udzielać w odniesieniu do nich licencji, tworzyć opracowań, cedować ani sprzedawać praw do wszelkich Treści i ich elementów bez uzyskania uprzedniej zgody od Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a., chyba że uprawnienie takie wynika z regulacji prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nie będziesz usuwać żadnych informacji o prawie autorskim, prawach pokrewnych, znakach handlowych, usługowych i towarowych ani żadnych innych ostrzeżeń o prawie majątkowym, z treści zawartych na stronie.

W przypadku zainteresowania wykorzystaniem materiału pochodzącego ze Strony prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.